ข่าว

ข่าวจาก Quality and Simple จากโลกของการจัดการคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี IATF ต่อขยาย
Von bobelle08 2009 พฤศจิกายน
1766   0  
ร้อน

Fotolia_2540225_XSมันอย่างเป็นทางการ

อนุมัติผู้สอบบัญชีของ Zertauditoren ทั้งหมดที่จะต้องมีการ requalified ถึงธันวาคม 2009 ถูกโดย IATF อย่างเป็นทางการขยายถึงเดือนกันยายน 2010

มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเพื่อ Zertgesellschaften ทั้งหมด