ข่าว

ข่าวจาก Quality and Simple จากโลกของการจัดการคุณภาพ

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO TS 16949
Von bobelle07 2007 มกราคม
3784   0  
ร้อน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถให้เราที่จะประกาศว่าเราสามารถที่จะดำเนินการแต่ละ 2006 วัน 2 5 ของระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อ ISO TS 16949: ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 2002 สามารถ ที่นี่เน้นถูกวางลงบนรวมรับเชิญให้ไปปรึกษากันอย่างแพร่หลายกับเทคนิคการตรวจสอบความรู้และการออกกำลังกายในทางปฏิบัติ สอบไล่ได้รับคำสั่งและมีระดับของการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับรองอย่างเป็นทางการ